Caroline Mellberg

Lofsangruppens rådgivande teamläkare

Jag är rådgivande teamläkare och rådgör coacherna i medicinska frågor gällande hälsa, skador och smärta. Jag är kompetensperson för medicinsk rådgivning på coachnivå och har inga egna klienter. Som legitimerad läkare rekommenderar jag alltid coacher att be sina klienter söka vård vid oro över medicinska frågor.

Vid online-coachning är en rak och tydlig kommunikation A och O och i Lofsangruppen är vi extra tydliga med att klienter inte får träna under sjukdom, akut smärta eller odiagnostiserad långvarig smärta. 

Caroline Mellberg - Coach hos Lofsangruppen